Prentsögn

Útgefandi:
PCC BakkiSilicon hf, Húsavík
(sem forstjóri stendur í forsvari fyrir)
Bakkavegur 2
640 Húsavík
Ísland

Sími: +354 464 00 60
Tölvupóstur: pccinfo[at]pcc.is
Vefsetur: www.pcc.is

Framkvæmdastjórn:
Gestur Pétursson – forstjóri
Tomasz Jan Horyn – verksmiðjustjóri

Fyrirvari

Aðgangur að þessari vefsíðu og notkun hennar er háð eftirfarandi skilmálum. Vinsamlegast ekki nota þessa vefsíðu ef þú samþykkir ekki þessa skilmála. PCC SE (hér eftir vísað til sem PCC) hefur þróað þessa vefsíðu og sér um hana. Við áskiljum okkur rétt til þess að hætta rekstri vefsíðunnar og breyta hluta hennar eða henni allri ásamt notkunarskilmálum hennar. Vinsamlegast athugið að við gætum gert slíkar breytingar að eigin vild og án þess að tilkynna um það fyrirfram. Því förum við þess á leit að næst þegar þú heimsækir þessa vefsíðu ættir þú að skoða skilmálana aftur og veita athygli þeim breytingum eða endurbótum sem gætu hafa verið gerðar.

Framsal á notkun og ávinningi

Allar upplýsingar, skjöl og myndskreytingar sem birtast á þessu vefsetri eru einkaeign PCC. Allar heimildir til notkunar á þessu efni eru veittar með þeim fyrirvara að viðeigandi texti um höfundarrétt komi fram á öllum afritum, að þær upplýsingar séu eingöngu notaðar í þágu einstaklings, að þær séu ekki misnotaðar í hagnaðarskyni, að upplýsingum sé ekki breytt á nokkurn hátt og að myndskreytingar sem teknar eru af vefsetrinu séu eingöngu notaðar í tengslum við þann texta sem með þeim fylgir.

Vörumerki og höfundaréttur

Öll vörumerki á þessu vefsetri eru eign PCC Group nema annað sé tekið fram eða ljóst er að þau tilheyri þriðja aðila. Öll óheimil notkun þessara vörumerkja eða annars efnis er stranglega bönnuð og telst brot á höfundarrétti, lögum um vörumerki eða annara eignarréttalaga.

Takmörkuð ábyrgð

PCC hefur tekið saman upplýsingarnar sem gefnar eru upp á þessu vefsetri, bæði frá sjálfu fyrirtækinu og öðrum aðilum af fagmannlegri kostgæfni, í þeirri trú að þær séu réttar og sannar. Við leitumst við að bæta við efni og uppfæra upplýsingarnar reglulega. Upplýsingarnar á þessari vefsíðu eru eingöngu til þess að kynna PCC og þær vörur og þjónustu sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða. Þó er engin staðhæfing sett fram eða ábyrgð tekin á því, hvorki viljandi eða óviljandi, á því hversu ítarlegar eða réttar upplýsingarnar eru á þessu vefsetri. Vinsamlegast athugið að upplýsingarnar, þó svo að þær hafi verið réttar þegar vefsíða var uppfærð, gætu verið úreltar. Þess vegna ráðleggjum við þér að athuga allar upplýsingar sem þú öðlast á þessu vefsetri áður en þú notar þær í einhverju formi.

Ráðleggingar sem gefnar eru á þessu vefsetri undanskilja þig ekki frá því að athuga nánar nýrri upplýsingar frá okkur – sérstaklega varðandi öryggisblöð og tæknilýsingar – og um framleiðsluvörur okkar, hvort þær henti þeim tilgangi eða því ferli sem nota skal. Ef þig vantar ráðleggingar eða leiðbeiningar varðandi framleiðsluvörur okkar eða þjónustu, vinsamlegast hafðu beint samband við okkur. Notendur þessa vefseturs lýsa því yfir að þeir samþykki að skoða það og innihald þess á eigin áhættu. Hvorki PCC né þriðju aðilar sem tóku þátt í ritun, útgáfu eða miðlun þessa vefseturs geta talist ábyrgir fyrir skaða eða meiðslum sem aðgangurinn hefur leitt af sér, eða vegna notkunar eða takmörkunar á notkun þessa vefseturs, eða vegna þeirrar staðreyndar að þú hafir reitt þig á upplýsingar sem eru gefnar upp á þessari vefsíðu.

Vefsíður þriðja aðila (seljanda/tengla)

Á þessu vefsetri er að finna tengla og tilvísanir til vefsíðna þriðja aðila. Tilvísun til þessara tengla þýðir ekki að PCC veiti samþykki fyrir innihaldi þeirra. PCC tekur heldur ekki á sig ábyrgð á tiltækileika innihalds þeirra vefsíðna eða skaðabótaskyldu vegna notkunar á þeim síðum í hvaða formi sem er. PCC veitir enga tryggingu fyrir því að vefsíðurnar sem tengt er til útvegi áreiðanlegar upplýsingar. Hlekkir á aðrar vefsíður eru eingöngu veittir til hagræðingar fyrir gesti vefseturs okkar. Notendur fara á þær vefsíður á eigin ábyrgð. Val á hlekkjum ætti alls ekki að takmarka notendur við þær vefsíður sem tengingar ná til.

Upplýsingar sem þú veitir

Sá sem notar þetta vefsetur er ábyrgur fyrir innihaldi og réttleika upplýsinga sem hann eða hún sendir til PCC ásamt fullvissunni um að ekki sé brotið á rétti þriðja aðila sem gæti falist í þeim upplýsingum. Notandi veitir PCC leyfi til þess að geyma allar upplýsingar og nota þær í þeim tilgangi að vinna tölfræðilega greiningu eða í öðrum viðskiptatengdum tilgangi, nema ef upplýsingar hafa að geyma persónuleg smáatriði sem fara fram úr frumupplýsingum eða notkunarupplýsingum sem eru tilgreindar í 14. og 15. kafla þýsku fjölmiðlalaganna (Telemediengesetz). Þá er PCC heimilt að nota innihald slíkra skilaboða, þ.m.t. hugmyndir, uppfinningar, vélateikningar, tækni og sérþekkingu sem í þeim felst, í hvaða tilgangi sem er, til dæmis til þróunar, framleiðslu og/eða markaðssetningar vöru eða þjónustu og endurskapa þær upplýsingar og gera þær aðgengilegar þriðja aðila án nokkurra takmarkana.

Alþjóðlegir notendur

Þetta vefsetur er hannað, rekið og uppfært af PCC SE í Duisburg (Þýskalandi). Það er ætlað til alþjóðlegra nota. PCC tekur þó enga ábyrgð á því hvort upplýsingarnar á þessu vefsetri séu réttar á alþjóðlegum grundvelli, og sérstaklega að vörur eða þjónusta sé í boði með sama útliti, í sömu stærð eða með sömu skilmálum um allan heim. Ef þú heimsækir þessa vefsíðu eða hleður niður efni af henni, vinsamlegast hafðu í huga að það er á þinni ábyrgð að tryggja að þú fylgir þeim lögum og reglum sem eiga við í þínu landi.

Vörur sem nefndar eru á þessu vefsetri gæti komið í öðru vísi umbúðum, öðrum umbúðastærðum eða með öðru letri og merkingum en sýndar eru, eftir því frá hvaða landi þær eru pantaðar.

Framtíðarhorfur

Á þessu vefsetri getur verið að finna framtíðarhorfur sem byggjast á  forsendum og spám sem PCC SE eða dótturfyrirtæki þess hafa gert. Ýmsar þekktar og óþekktar áhættur, óvissa og aðrir þættir gætu leitt til mismunar á milli raunverulegrar útkomu, fjárhagsstöðu, þróun eða frammistöðu fyrirtækisins og áætlana sem hér eru settar fram. Þessir þættir eru m.a. þeir sem er fjallað um í opinberum skýrslum PCC sem hægt er að finna á vefsíðu fyrirtækisins, www.pcc.eu. Fyrirtækið tekur ekki á sig neinar skuldbindingar til þess að uppfæra þessar framtíðarhorfur eða til að aðlaga þær að framtíðartilvikum eða þróun.